Casa Sakoo Village
Ban Sakhu, Naithon Beach, Nai Yang naiyang Beach, Talang
Thalang, Phuket, Thailand
 

Photographer MichaĖl

This is MichaĖL's, please don't steal our stuff. Images can be ordered at http://actumail.biedmeer.nl

Images are offline because of ongoing breach of copyrights. Choose your portfolio Back to homepage

Mpathy® intercultural & international relations. Copyrights 1997-2014 The Netherlands NOTA BENE: Op het werk rusten auteursrechten! Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, worden gepubliceerd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieėn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerder copyrights Actumail.nl All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author. Holder copyrights Actumail.nl ©1997-2014 The Netherlands.