Gayparade 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn veel meer foto's van deze activiteit in portefeuille. Via ActUmail kunt u die bestellen. Dat gaat als volgt. Ga naar onderstaande pagina. Zie http://www.actumail.nl/ActUmaiL/fotocobra.htm Kijk bij de foto's naar de DSC-code. Die verschijnt soms links onder in de browser. Of druk op eigenschappen van de foto. Vul het formulier in, en de publicatievorm: CD, diskette of het makkelijkst per email.

Bezoek ook de website van onze sponsor: Empathy.nLaw

NOTA BENE: Op het werk rusten auteursrechten! Niets mag van deze pagina's worden gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Terug naar homepage

©1997-2008 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.