Sri Lanka December 2005, a year after the Tsunami

Er zijn veel meer foto's van deze activiteit in portefeuille. Via ActUmail kunt u die bestellen. Dat gaat als volgt. Ga naar onderstaande pagina. Zie http://www.actumail.nl/ActUmaiL/fotocobra.htm Kijk bij de foto's naar de DSC-code. Die verschijnt soms links onder in de browser. Of druk op eigenschappen van de foto. Vul het formulier in, en de publicatievorm: CD, diskette of het makkelijkst per email.

Bezoek ook de website van onze sponsor: Empathy.nLaw

NOTA BENE: Op het werk rusten auteursrechten! Niets mag van deze pagina's worden gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Terug naar homepage

©1997-2008 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.

 

Galle, a year after the Tsunami. Most authentic ships are gone, a new polyester replacement makes fishing possible.

Galle, a year after the Tsunami

Galle, a year after the Tsunami

Galle, a year after the Tsunami. Most authentic ships are gone, a new polyester replacement makes fishing possible.

Galle, a year after the Tsunami. Most authentic ships are gone, a new polyester replacement makes fishing possible.

Kandy, a hindu temple ceremony

Kandy, Elephants are a common participant

Kandy, Elephants are a common participant

Kandy, Elephants are a common participant

Kandy, Elephants are a common participant

The Dalada Maligawa, is one of the most important temples for Buddhism. The Temple of the Tooth, tells why: it has a Sacred Tooth Relic of the Buddha.

The Dalada Maligawa, is one of the most important temples for Buddhism. The Temple of the Tooth, tells why: it has a Sacred Tooth Relic of the Buddha.

The Dalada Maligawa, is one of the most important temples for Buddhism. The Temple of the Tooth, tells why: it has a Sacred Tooth Relic of the Buddha.

Temple of the Tooth

The Dalada Maligawa, is one of the most important temples for Buddhism. The Temple of the Tooth, tells why: it has a Sacred Tooth Relic of the Buddha.

Dambulla (Golden Rock) has the Cave Temple from the 1st Century BC

Dambulla (Golden Rock) has the Cave Temple from the 1st Century BC

Wildlife

Sigiriya

Wildlife

Wildlife ??

Wildlife ??

Sunrise

Wildlife in Kandy

Wildlife in Kandy

Forest and City Monks together

Kandy city

Kandy city traffic

Kandy city traffic

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens

Peradeniya Botanical Gardens